Prevod míľ za hodinu na metre za sekundu, mph na m/s.

Koeficientom prevody je 0.44704000017075; teda 1 míľa za hodinu = 0.44704000017075 metra za sekundu. Inými slovami údaj v mph delíme 2.2369362912 aby sme dostali údaj v m/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 mph je koľko m/s?

mph

Výsledok prevodu:

1 mph = 0.44704 m/s

1 míľa za hodinu je 0.44704 metra za sekundu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)