Kalkulačka násobenie zmiešaných číselKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.

3 3/4 * 2 2/5 = 9/1 = 9

Kroky výpočtu

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 3/4 na nepravý zlomok: 3 3/4 = 3 3/4 = 3 · 4 + 3/4 = 12 + 3/4 = 15/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 4. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 4/4 = 12/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 12 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 12 + 3 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 2/5 na nepravý zlomok: 2 2/5 = 2 2/5 = 2 · 5 + 2/5 = 10 + 2/5 = 12/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 5. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 5/5 = 10/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 10 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 10 + 2 = 12
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 12) nad menovateľa 5.
 3. Násobenie: 15/4 * 12/5 = 15 · 12/4 · 5 = 180/20 = 9 · 20/1 · 20 = 9
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(180, 20) = 20. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 20 a dostaneme 9/1.

Zmiešané čísla v slovných úlohách:

 • Tucet
  Tucet vajec stojí 80 centov. Koľko bude stáť 3½ tucta vajec?
 • Násobenie zlomkov
  Výsledok násobenia dvoch zlomkov je 9 3/5. Ak je jeden zo zlomkov 9 3/7, nájdite druhý zlomok.
 • Súčin
  Súčin dvoch funkcií je 10. Ak je jedna z nich 2 1/3, nájdite druhú.
 • Pieskovisko
  Dana pomohla jej otcovi postaviť pieskovisko pre svoju mladšiu sestru. Pieskovisko má tvar obdĺžnikového hranola, ktorý je dlhý 4 stopy a široký 4 stopy. Dana použila vrecia s pieskom, aby naplnila pieskovisko do hĺbky jednej stopy. Každé vrece obsahovalo
 • Ryba bangus
  Predajca rýb predá 6/7 kilogramov bangusu za 73,9 euro. Ak si kúpite 3 8/16 kila bangusu, koľko to bude stáť?


slovné úlohy - viacej »