Vyhodnoťte 77154

Vyhodnoťte operácie so zlomkami:
a=5/6 + 3/4
b = 2 1/2 + 3 2/3
c = 4/8 - 3/8
d = 5/10 - 3/10
e = 11 - 4/5
f= 6/9 - 3/5
g = 11 2/3 - 7 5/6
h = 3 x 2/7
i= 4/5 x 10/12
j = 1/2 X 9 X 6/12
k= 3 2/5 X 2 1/4
l= 2 2/6 X 5 1/7

Správna odpoveď:

a =  1 712 = 19/12
b =  6 16 = 37/6
c =  1/8
d =  1/5
e =  10 15 = 51/5
f =  1/15
g =  3 56 = 23/6
h =  6/7
i =  2/3
j =  2 14 = 9/4
k =  7 1320 = 153/20
l =  12

Postup správneho riešenia:

a=65+43=1210+129=1210+9=1219=1127=1,5833
b1=221=2+21=22 2+1=24+1=25=221=2,5 b2=332=3+32=33 3+2=39+2=311=3323,6667 b=b1+b2=25+311=615+622=615+22=637=661=6,1667
c=8483=843=81=0,125
d=105103=1053=102=51=0,2
e=1154=511 554=55554=5554=551=1051=10,2
f=9653=45304527=453027=453=151=0,0667
g1=1132=11+32=311 3+2=333+2=335=113211,6667 g2=765=7+65=67 6+5=642+5=647=7657,8333  g=g1g2=335647=670647=67047=623=365=3,8333
h=3 72=73 2=76=0,8571
i=54 1210=5 124 10=6040=32=0,6667
j=21 9 126=49=241=2,25
k1=352=3+52=53 5+2=515+2=517=352=3,4 k2=241=2+41=42 4+1=48+1=49=241=2,25  k=k1 k2=517 49=5 417 9=20153=72013=7,65
l1=262=2+62=62 6+2=612+2=614=37=2312,3333 l2=571=5+71=75 7+1=735+1=736=5715,1429  l=l1 l2=37 736=3 77 36=21252=12Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Potrebujete pomôcť zrátať zmiešané čísla? Skúste našu kalkulačku na zmiešané čísla.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: