Rovnice dve

Riešte dve rovnice so zlomkami:

a) 5(x-1)-7=17-3(1-x)
b) 3(y-2)-4y=2-(1+2y)

Správna odpoveď:

x =  13
y =  7

Postup správneho riešenia:


5(x-1)-7=17-3(1-x)

5·(x-1)-7=17-3·(1-x)

2x = 26


x = 26/2 = 13

x = 13

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

3(y-2)-4y=2-(1+2y)

3·(y-2)-4·y=2-(1+2·y)

y = 7


y = 7/1 = 7

y = 7

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: