Rovnice

Riešte nasledujúcu sústavu rovníc:


6(x+7)+4(y-5)=12
2(x+y)-3(-2x+4y)=-44Správna odpoveď:

x =  -3
y =  2

Postup správneho riešenia:


6(x+7)+4(y-5)=12
2(x+y)-3(-2x+4y)=-44

6·(x+7)+4·(y-5)=12
2·(x+y)-3·(-2·x+4·y)=-44

6x+4y = -10
8x-10y = -44

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
8x-10y = -44
6x+4y = -10

Riadok 2 - 6/8 · Riadok 1 → Riadok 2
8x-10y = -44
11,5y = 23


y = 23/11,5 = 2
x = -44+10y/8 = -44+10 · 2/8 = -3

x = -3
y = 2

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: