Rovnica

Vyřešte rovnice:


6(x+7)+4(y-5)=12
2(x+y)-3(-2x+4y)=-44


Správná odpověď:

x =  -3
y =  2

Postup správného řešení:


6(x+7)+4(y-5)=12
2(x+y)-3(-2x+4y)=-44

6·(x+7)+4·(y-5)=12
2·(x+y)-3·(-2·x+4·y)=-44

6x+4y = -10
8x-10y = -44

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
8x-10y = -44
6x+4y = -10

Řádek 2 - 6/8 · Řádek 1 → Řádek 2
8x-10y = -44
11.5y = 23


y = 23/11.5 = 2
x = -44+10y/8 = -44+10 · 2/8 = -3

x = -3
y = 2

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: