Vyhodnoťte

Vyhodnoťte výraz so zátvorkami:

12•(-4,3)+3•[14-(23-4•5)]-2•{36-[18-(28-76)]}=

Správna odpoveď:

x =  41,4

Postup správneho riešenia:

a=14(234 5)=11 b=3 a=3 11=33 c=18(2876)=66 d=36c=3666=30 e=2 d=2 (30)=60 f=12 (4,3)=51,6  x=f+be=(51,6)+33(60)=5207=4152=41,4   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   x1=12 (4,3)+3 (14(234 5))2 (36(18(2876)))=41,4Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: