Kalkulačka odčítanie dvoch zmiešaných číselKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.

7 1/2 - 5 3/4 = 7/4 = 1 3/4 = 1,75

Kroky výpočtu

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 1/2 na nepravý zlomok: 7 1/2 = 7 1/2 = 7 · 2 + 1/2 = 14 + 1/2 = 15/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 2. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 2/2 = 14/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 14 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 14 + 1 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 2.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 5 3/4 na nepravý zlomok: 5 3/4 = 5 3/4 = 5 · 4 + 3/4 = 20 + 3/4 = 23/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 4. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 4/4 = 20/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 20 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 20 + 3 = 23
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 23) nad menovateľa 4.
 3. Odčítanie: 15/2 - 23/4 = 15 · 2/2 · 2 - 23/4 = 30/4 - 23/4 = 30 - 23/4 = 7/4
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(2, 4) = 4. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 2 × 4 = 8. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Zmiešané čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »