Príklady pre 7. ročník (siedmakov)

Počet nájdených príkladov: 3103

 • Percentá 6
  percents2_7 Určte, koľko je 305% z čísla 98.
 • Šport
  hokej_3 V triede je 35 žiakov, 7 z nich aktívne športuje. Koľko je to percent ?
 • Lichobežník
  rectangular_trapezoid Sú uhlopriečky v pravouhlom lichobežníku navzájom kolmé a polia uhly?
 • Železo
  250px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube Železná ruda obsahuje 53% železa. Koľko rudy je potrebnej na výrobu 22 ton železa?
 • Číslo 35
  eq1 Číslo x zmenši o 10, výsledok vynásob šiestimi a dostaneš číslo 18
 • Ypsilon
  fraction_1 1/6 z y sa rovná 8,6. Určte y.
 • Koľkokrát
  mean_1 Koľkokrát je číslo 1012 vačšie ako číslo 10^-4?
 • Percentá
  percent Koľko percent je 12 km z 80 km?
 • Číselná os 4
  axes Ktoré číslo je na číselné osi rovnako vzdialené od čísel 299 a 1051 ?
 • Uhádni
  divide Akým číslom treba číslo 9727 vydeliť, aby sa zmenšilo o 70%?
 • Stupne na radiány
  angle Prepočítajte veľkosť rovinného uhla α = 316°34'46" do oblúkovej miery:
 • Na svahu
  lyzovanie Na svahu bolo k lyžiarov. Koľko je na svahu dospelých, ak detí sa lyžuje 15?
 • Číslo
  percent Ktoré číslo je o 12 % menšie ako číslo 233?
 • Rovnica
  eq2_3 Riešte nasledovnú rovnicu: 2x-(8x+1)-(x+2)/5=9
 • Číselná otázka
  ir_number Je možné aby iracionálne číslo bolo záporné?
 • Pomer
  pomer Zväčšite v pomere 20:4 číslo 18,5.
 • Ťažnica = výška
  rr_triangle2 V akých trojuholníkoch je ťažnica totožná s výškou?
 • Ktoré 2
  quarter_circle_2 Ktoré číslo je o 3 väčšie ako jeho štvrtina?
 • Čokoláda
  cokolada_3 Koľko stojí celá čokoláda, ak 2/3 stoja 24 centov?
 • Smutný príklad
  cancer Z 80 ľudí 50 ľudí ochorelo na rakovinu. Koľko percent neochorelo?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .