Príklady na rovnice pre 7. ročník

Počet nájdených príkladov: 790

 • Rovnica so zlomkami
  go Vypočítajte rovnicu: ? je to rovnica zo zlomkem.
 • Jednoduchá rovnica
  axes_1 Riešte pre x: 3 (x + 2) = x - 18
 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: ?
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Rovnica s iks
  eq_1 Riešte nasledujúcu jednoduchú rovnicu: 2. (4x+3)=2-5. (1-x)
 • Rovnica s iks
  eq222 Nájdite X v tejto jednoduchej rovnici: X/9 = 96/108
 • Rovnica
  nerovnica Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku: ? Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica: ?
 • Rovnica 29
  eq222_18 Riešte nasledujúcu rovnicu: 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )
 • Rovnica
  eq2_3 Riešte nasledovnú rovnicu: 2x-(8x+1)-(x+2)/5=9
 • Zlomková rovnica
  eq222 Ktorým číslom treba vynásobiť 2 3/4, aby sme dostali 8 1/3?
 • Rovnica 12
  rovnice_3 Riešte rovnicu: 1/2x-2/8x=1/10 ; Výsledok zapíšte ako desatinné číslo.
 • Rovnica 19
  meter_6 Riešte rovnicu: 0,5 • (3+ x) -0,2 • (0,5x-5) = 0
 • Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 • Rovnica
  eq2_1 Riešením rovnice 3x = 8x je a/ žiadne reálne číslo b/ x = 8/3 c/ x = 3/8 d/ x = 0 e/ nekonečne veľa rešení
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Neznáme číslo
  numbers_33 Ktoré číslo zväčšené o tri sa rovná svojmu trojnásobku?
 • Inflácia
  dollar Čo je výhodnejšie pre ľudí(zamestnaných)? ?
 • Percentíčka
  percentage Urči x, ak 98% z x sa rovná 196.
 • Urči číslo
  fib2 Určte číslo x tak aby ?.
 • Rovnica
  eq Riešte rovnicu a urobte skúšku správnosti: 1,4x - 3/2 + x - 9,8 = x + 0,4/3 - 7 + 1,6/6

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Príklady na rovnice. Príklady pre 7. ročník (siedmakov).