Algebrogramy, kryptogramy
Algebraogramy jsou aritmetické problémy, které zahrnují slova, kde každé písmeno znamená jedinečnou číslici 0-9, které dělají aritmetickou rovnici pravdivou. Například jedna z nejznámějších rovnic: SEND + MORE = MONEY


ABC + DEF = 1617 && (40 = ~ (BC*E...
645 + 972 = 1617 && (40 = ~ (45*72,2))
672 + 945 = 1617 && (40 = ~ (72*45,2))
945 + 672 = 1617 && (40 = ~ (45*72,2))
972 + 645 = 1617 && (40 = ~ (72*45,2))

ab+36=ba
15+36=51
26+36=62
37+36=73
48+36=84
59+36=95

AB-BA=A
98-89=9

AA-AB=9
99-90=9

ab+abb=bcc
45+455=500
56+566=622
67+677=744
78+788=866

RATAM + RAD = ULOHY
69492 + 693 = 70185
69493 + 692 = 70185
69591 + 693 = 70284
69593 + 691 = 70284

RAD+RATAM=ULOHa
691+69593=70284
692+69493=70185
693+69492=70185
693+69591=70284

AB * CB = BDD
17 * 47 = 799
47 * 17 = 799

dd+d+d=65
55+5+5=65

EEF-FE=155
227-72=155

B9-AB=AA
69-36=33

OKO+OKO=ZRAK
868+868=1736

TMA+TAM+MAT=750
145+154+451=750

ab+27=ba
14+27=41
25+27=52
36+27=63
47+27=74
58+27=85
69+27=96

ABA-B=119
121-2=119

A+B = 11 ; AB - 27 = BA
7+4 = 11 && 74 - 27 = 47

D.D=30+D
3.3=30+3