Výpočet dělitelů číslaDělitele čísla 10: 1, 2, 5, 10

Počet dělitelů: 4

Součet dělitelů: 18Zadejte kladné celé číslo a tato kalkulačka spočítá:
• součet jeho dělitelů,
• počet dělitelů
• kompletní seznam dělitelů daného čísla

Co je to dělitel

Máme-li přirozené číslo p, pak číslo q je dělitelem čísla p, platí-li že ho dělí beze zbytku. Čili existuje přirozené číslo k takové, že k*q=p. Číslo p se jmenuje také dělenec, q je dělitel ak k je podíl. Každé přirozené číslo má alespoň dva dělitele. Číslo 1 (jednotka) a sebe sama, protože 1*p=p*1=p. Jmenují se triviální dělitele. Číslo 0 (nula), není přirozené číslo, ale má nekonečně mnoho dělitelů - všechna čísla kromě nuly. Pro všechna přirozená čísla lze množinu dělitelů vypočítat. Obvykle se postupuje tak, že provedeme prvočíselný rozklad čísla p a dělitele získáme jako součin permutací prvočinitelů. Pro malá čísla lze seznam dělitelů získat i tak, že zkoušíme dělit číslo p čísly od 1 po odmocnina z p. Dělitele mají bohaté využití v matematice.