Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

2b2-120b=0 ... c=0; kvadratická rovnice bez absolutního členu

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 14400
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

b1 = 60
b2 = 0

P = {60; 0}