Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

6a2+12a-720=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 17424
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 10
a2 = -12

P = {10; -12}