Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

-m2+8m-12=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 16
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

m1 = 6
m2 = 2

P = {6; 2}