Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

y2-30y-1000=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 4900
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

y1 = 50
y2 = -20

P = {50; -20}