Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

10P+P+PP+P=160 P2+12P160=0  a=1;b=12;c=160 D=b24ac=12241(160)=784 D>0  P1,2=b±D2a=12±7842 P1,2=12±282 P1,2=6±14 P1=8 P2=20   Soucinovy tvar rovnice:  (P8)(P+20)=0 

Textové řešení:

P2+12P-160=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 784
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

P1 = 8
P2 = -20

P = {8; -20}