Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

140a2-5740a+58800=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 19600
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 21
a2 = 20

P = {21; 20}