Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

240=(4+6)t+0.5(3+2)t2 2.5t210t+240=0 2.5t2+10t240=0  a=2.5;b=10;c=240 D=b24ac=10242.5(240)=2500 D>0  t1,2=b±D2a=10±25005 t1,2=10±505 t1,2=2±10 t1=8 t2=12   Soucinovy tvar rovnice:  2.5(t8)(t+12)=0 

Textové řešení:

-2.5t2-10t+240=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 2500
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

t1 = 8
t2 = -12

P = {8; -12}