Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

2x2-72=0 ... b=0; rýdzokvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 576
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 6
x2 = -6

P = {6; -6}