Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

9x2-2x-5=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 184
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 0.86470333145836
x2 = -0.64248110923614

P = {0.86470333145836; -0.64248110923614}