Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

5n(n1)=(n+3)(n+2) 4n210n6=0  a=4;b=10;c=6 D=b24ac=10244(6)=196 D>0  n1,2=b±D2a=10±1968 n1,2=10±148 n1,2=1.25±1.75 n1=3 n2=0.5   Soucinovy tvar rovnice:  4(n3)(n+0.5)=0 5*n(n-1)=(n+3)*(n+2) \ \\ 4n^2 -10n -6 =0 \ \\ \ \\ a=4; b=-10; c=-6 \ \\ D = b^2 - 4ac = 10^2 - 4\cdot 4 \cdot (-6) = 196 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ n_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ 10 \pm \sqrt{ 196 } }{ 8 } \ \\ n_{1,2} = \dfrac{ 10 \pm 14 }{ 8 } \ \\ n_{1,2} = 1.25 \pm 1.75 \ \\ n_{1} = 3 \ \\ n_{2} = -0.5 \ \\ \ \\ \text{ Soucinovy tvar rovnice: } \ \\ 4 (n -3) (n +0.5) = 0 \ \\

Textové řešení:

4n2-10n-6=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 196
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

n1 = 3
n2 = -0.5

P = {3; -0.5}