Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

52=(2+z)2+(z/2)2 1.25z24z+21=0 1.25z2+4z21=0  a=1.25;b=4;c=21 D=b24ac=4241.25(21)=121 D>0  z1,2=b±D2a=4±1212.5 z1,2=4±112.5 z1,2=1.6±4.4 z1=2.8 z2=6   Soucinovy tvar rovnice:  1.25(z2.8)(z+6)=0 

Textové řešení:

-1.25z2-4z+21=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 121
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

z1 = 2.8
z2 = -6

P = {2.8; -6}