Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

-0.16666666666667x2+0.5x+4.6666666666667=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 3.3611111111
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 7
x2 = -4

P = {7; -4}