Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

9r2+27r+27=819,3296 9r2+27r792,33=0  a=9;b=27;c=792,33 D=b24ac=27249(792,33)=29252,8656 D>0  r1,2=2ab±D=1827±29252,87 r1,2=1,5±9,5019272898829 r1=8,0019272898829 r2=11,001927289883   Soucinovy tvar rovnice:  9(r8,0019272898829)(r+11,001927289883)=0 

Textové řešení:

9r2+27r-792.3296=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 29252.8656
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

r1 = 8.0019272898829
r2 = -11.001927289883

P = {8.0019272898829; -11.001927289883}