Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

n2-n-30=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 121
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

n1 = 6
n2 = -5

P = {6; -5}