Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

x2+4x-2=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 24
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 0.44948974278318
x2 = -4.4494897427832

P = {0.44948974278318; -4.4494897427832}