Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

x2+3x-9=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 45
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 1.8541019662497
x2 = -4.8541019662497

P = {1.8541019662497; -4.8541019662497}