Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

(x+2)(x+1)=90 x2+3x88=0  a=1;b=3;c=88 D=b24ac=3241(88)=361 D>0  x1,2=2ab±D=23±361 x1,2=23±19 x1,2=1,5±9,5 x1=8 x2=11   Soucinovy tvar rovnice:  (x8)(x+11)=0 

Textové řešení:

x2+3x-88=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 361
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 8
x2 = -11

P = {8; -11}