Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

1/2n(n3)=n+42 0.5n22.5n42=0  a=0.5;b=2.5;c=42 D=b24ac=2.5240.5(42)=90.25 D>0  n1,2=b±D2a=2.5±90.251 n1,2=2.5±9.5 n1=12 n2=7   Soucinovy tvar rovnice:  0.5(n12)(n+7)=0 

Textové řešení:

0.5n2-2.5n-42=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 90.25
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

n1 = 12
n2 = -7

P = {12; -7}