Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

102=(102d)2+(10d)2 5d2+60d100=0 5d260d+100=0  a=5;b=60;c=100 D=b24ac=60245100=1600 D>0  d1,2=b±D2a=60±160010 d1,2=60±4010 d1,2=6±4 d1=10 d2=2   Soucinovy tvar rovnice:  5(d10)(d2)=0 

Textové řešení:

-5d2+60d-100=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 1600
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

d1 = 10
d2 = 2

P = {10; 2}