Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

12x2-7x-12=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 625
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 1.3333333
x2 = -0.75

P = {1.3333333; -0.75}