Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

140a25740a+58800=0 140a25740a+58800=0  p=140;q=5740;r=58800 D=q24pr=57402414058800=19600 D>0  a1,2=q±D2p=5740±19600280 a1,2=5740±140280 a1,2=20.5±0.5 a1=21 a2=20   Soucinovy tvar rovnice:  140(a21)(a20)=0 

Textové řešení:

140a2-5740a+58800=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 19600
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 21
a2 = 20

P = {21; 20}