Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

1602.2122533308=πx2+π(x10)2+π(x+(x10))13 6.2831853071796x218.85x+1696.46=0 6.2831853071796x2+18.85x1696.46=0  a=6.2831853071796;b=18.85;c=1696.46 D=b24ac=18.85246.2831853071796(1696.46)=42991.996771145 D>0  x1,2=b±D2a=18.85±4299212.566370614359 x1,2=1.5±16.5 x1=15 x2=18   Soucinovy tvar rovnice:  6.2831853071796(x15)(x+18)=0 

Textové řešení:

-6.2831853071796x2-18.849555921539x+1696.4600329385=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 42991.996771145
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 15
x2 = -18

P = {15; -18}