Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

2x2+3x9=0 2x2+3x9=0  a=2;b=3;c=9 D=b24ac=3242(9)=81 D>0  x1,2=2ab±D=43±81 x1,2=43±9 x1,2=0,75±2,25 x1=1,5 x2=3   Soucinovy tvar rovnice:  2(x1,5)(x+3)=0 

Textové řešení:

2x2+3x-9=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 81
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 1.5
x2 = -3

P = {1.5; -3}