Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

3(100a)(100a)15=a2(63+2) 25a29000a+450000=0  p=25;q=9000;r=450000 D=q24pr=90002425450000=36000000 D>0  a1,2=q±D2p=9000±3600000050 a1,2=9000±600050 a1,2=180±120 a1=300 a2=60   Soucinovy tvar rovnice:  25(a300)(a60)=0 

Textové řešení:

25a2-9000a+450000=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 36000000
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 300
a2 = 60

P = {300; 60}