Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

5n(n1)=(n+3)(n+2) 4n210n6=0  a=4;b=10;c=6 D=b24ac=10244(6)=196 D>0  n1,2=2ab±D=810±196 n1,2=810±14 n1,2=1,25±1,75 n1=3 n2=0,5   Soucinovy tvar rovnice:  4(n3)(n+0,5)=0 

Textové řešení:

4n2-10n-6=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 196
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

n1 = 3
n2 = -0.5

P = {3; -0.5}