Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

5x2x+24x(5x+2x)=66,09 66x266,09=0 x1,2=±66,09/66=±1,000681586 x1=1,000681586 x2=1,000681586 

Textové řešení:

66x2-66.09=0 ... b=0; rýdzokvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 17447.76
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 1.0006816
x2 = -1.0006816

P = {1.0006816; -1.0006816}