Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

a2-3a+1=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 5
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

a1 = 2.618034
a2 = 0.381966

P = {2.618034; 0.381966}