Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

q112/2/42=1+q2+q q2+2.5q1=0 q22.5q+1=0  a=1;b=2.5;c=1 D=b24ac=2.52411=2.25 D>0  q1,2=b±D2a=2.5±2.252 q1,2=1.25±0.75 q1=2 q2=0.5   Soucinovy tvar rovnice:  (q2)(q0.5)=0 

Textové řešení:

-q2+2.5q-1=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 2.25
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

q1 = 2
q2 = 0.5

P = {2; 0.5}