Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

x2+4x2=0 x2+4x2=0  a=1;b=4;c=2 D=b24ac=4241(2)=24 D>0  x1,2=2ab±D=24±24=24±26 x1,2=2±2,44949 x1=0,449489743 x2=4,449489743   Soucinovy tvar rovnice:  (x0,449489743)(x+4,449489743)=0 

Textové řešení:

x2+4x-2=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 24
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 0.4494897
x2 = -4.4494897

P = {0.4494897; -4.4494897}