Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

x2+4x2=0 x2+4x2=0  a=1;b=4;c=2 D=b24ac=4241(2)=24 D>0  x1,2=b±D2a=4±242=4±262 x1,2=2±2.44948974278 x1=0.449489742783 x2=4.44948974278   Soucinovy tvar rovnice:  (x0.449489742783)(x+4.44948974278)=0 

Textové řešení:

x2+4x-2=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 24
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 0.449489742783
x2 = -4.44948974278

P = {0.449489742783; -4.44948974278}