Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

x2+(6/7(x+1))2+6x10(6/7(x+1))+9=0 1.73469387755x2+16.041x+18.306=0  a=1.73469387755;b=16.041;c=18.306 D=b24ac=16.041241.7346938775518.306=130.285714286 D>0  x1,2=b±D2a=16.04±130.293.4693877551 x1,2=4.62352941±3.28999742325 x1=1.33353198852 x2=7.91352683501   Soucinovy tvar rovnice:  1.73469387755(x+1.33353198852)(x+7.91352683501)=0 

Textové řešení:

1.73469387755x2+16.0408163265x+18.306122449=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 130.285714286
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = -1.33353198852
x2 = -7.91352683501

P = {-1.33353198852; -7.91352683501}