Proměna trojských uncí na pound, Oz na pound.

Koeficientem přeměny je 0.0685714845059; tedy 1 trojská unce = 0.0685714845059 pound. Jinými slovy údaj v Oz dělíme 14.583321437557 abychom dostali údaj v pound. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 Oz je kolik pound? nebo změňte Oz na pound. Přepočet Oz na pound.

Výsledek přeměny:

1 Oz = 0.06857 pound

1 trojská unce je 0.06857 pound.


Oz


Zvolit jiné jednotky (hmotnost)


Přeměny jednotek hmotnosti v slovních úlohách

 • Jakou 2
  Jakou hmotnost má sůl o objemu 25 dm3. Hustota soli je 2,16 g/cm³.
 • Kuchař
  Kuchař má připravit 60 stogramových porcí pečeného vepřového masa ví, že pečením ztratí 1 kg syrového masa 150 gramů. Kolik kilogramů masa musí začít péct?
 • Obedy
  Ve školní jídelně na jeden oběd připravují 490 porcí po 50 g vařeného masa. Vařením ztrácí maso asi 30 % své hmotnosti. Kolik kilogramů syrového masa k vaření musí školní jídelna připravit pro tento oběd?
 • Odlitek
  Mosazný odlitek měl hmotnost 4,6 kg, z něj vysoustružen píst měl hmotnost 4,368 kg. Kolik gramů mosazi se odsoustroužilo?
 • Jeden kilogram
  Jablko váží 125 gramů a půl jablka. Kolik takových jablek váží 1 kilogram?
 • Borůvky
  Adéla prodává borůvky za 50 Kč/1 l, Zdeněk prodává 1kg borůvek za 75 Kč. Kdo z nich prodává dráž, jestliže 1 l borůvek má hmotnost 650 g?
 • Vagón
  Do železničního vagónu se vejde 75 m3 nákladu. Maximálni hmotnost kterou uveze je 30 tun. Jakou největší hustotu může mít materiál se kterým bychom mohli zaplnit celý tento vagon? b) Jaké množství rašeliny (hustota 350kg/m3) uveze 15 vagonů?
 • Hmotnost 5
  Hmotnost žáka a židle je 52 kg. Obsah dotykových ploch židle s podlahou je 12 centimetrů čtverečních. Jaký tlak způsobuje židle na podlahu?
 • Brambory
  Vejde se 446 tun brambor (ρ=771 kg/m³) do skladiště o objemu 699 m³?
 • Huby
  Dědeček nasbíral čerstvé houby. Pětina byla červivé, ty vyhodil, ostatní usušil. Získal tak 720 gramů sušených hub. Kolik kilogramů nasbíral dědeček, jestliže sušením houby ztratily 75% své hmotnosti?
 • Dodávka
  Dodávka o celkové hmotnosti 3,6t zrychlí na úseku 0,286 km ze 76km/h na 130km/h. Jak velká byla síla potřebná k dosažení zrychlení?
 • Slunečnice
  Slunečnicové pole tvaru lichoběžníku se nachází mezi dvěma rovnoběžnými cestami, které jsou od sebe vzdáleny 230m. Délky rovnoběžných stran pole jsou 255 m a 274 m. Kolik tun slunečnice se přibližně urodí na tomto poli, pokud je hektarový výnos 2,25 tony?
 • Měděný plech
  Měděný plech má délku 1 m, šířku 94 cm a má hmotnost 9 kg. Jakou má plech tloušťku, pokud 1 m3 má hmotnost 8715 kg?
 • Jakou
  Jakou hmotnost má žulová kostka s hranou délky 75 cm, pokud 1 m3 žuly má hmotnost 2,7 tuny?
 • Model věže
  Výška věže je 300 metrů, hmotnost 8000 tun. Jak vysoký je model věže, který má hmotnost 1 kg? (výsledek uveďte v CENTIMETRECH). Model je zhotoven z naprosto stejného materiálu jako originál, žádná čísla není třeba zaokrouhlovat. Výsledkem je trojmístné čí


slovní úlohy - více »