Proměna gramů na decimetr krychlový na kilogramy na metr krychlový, g/dm3 na kg/m3.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 gram na decimetr krychlový = 1 kilogram na metr krychlový. Jinými slovy údaj v g/dm3 násobíme 1 abychom dostali údaj v kg/m3. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v g/dm3 je numericky shodný jako vyjádřený v kg/m3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 g/dm3 je kolik kg/m3? nebo změňte g/dm3 na kg/m3. Přepočet g/dm3 na kg/m3.

Výsledek přeměny:

1 g/dm3 = 1 kg/m3

1 gram na decimetr krychlový je 1 kilogram na metr krychlový.


g/dm3
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)