Proměna kilogramů na litr na gramy na centimetr krychlový, kg/l na g/cm3.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 kilogram na litr = 1 gram na centimetr krychlový. Jinými slovy údaj v kg/l násobíme 1 abychom dostali údaj v g/cm3. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v kg/l je numericky shodný jako vyjádřený v g/cm3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 kg/l je kolik g/cm3? nebo změňte kg/l na g/cm3. Přepočet kg/l na g/cm3.

Výsledek přeměny:

1 kg/l = 1 g/cm3

1 kilogram na litr je 1 gram na centimetr krychlový.


kg/l
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)