Proměna US barelů na metry krychlové, barel na m3.

Koeficientem přeměny je 0.158987289125; tedy 1 US barel = 0.158987289125 metru krychlového. Jinými slovy údaj v barel dělíme 6.289811 abychom dostali údaj v m3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 100 barel je kolik m3? nebo změňte barel na m3. Přepočet barel na m3.

Výsledek přeměny:

1 barel = 0.15899 m3

1 US barel je 0.15899 metru krychlového.


barel
Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny jednotek délky - přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru

Zvolit jiné jednotky (objem)