Proměna decilitrů na ft (stopy) krychlové, dl na ft3.

Koeficientem přeměny je 0.00353146667; tedy 1 decilitr = 0.00353146667 ft (stopy) krychlového. Jinými slovy údaj v dl dělíme 283.168466092 abychom dostali údaj v ft3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 90 dl je kolik ft^3? nebo změňte dl na ft^3.

dl

Výsledek přeměny:

1 dl = 0.003531 ft3

1 decilitr je 0.003531 ft (stopy) krychlového.

Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru

Zvolit jiné jednotky (objem)