Proměna decilitrů na hektolitry, dl na hl.

Koeficientem přeměny je 0.001; tedy 1 decilitr = 0.001 hektolitru. Jinými slovy údaj v dl dělíme 1000 abychom dostali údaj v hl. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 80 dl je kolik hl? nebo změňte dl na hl. Přepočet dl na hl.

dl

Výsledek přeměny:

1 dl = 0.001 hl

1 decilitr je 0.001 hektolitru.

Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny jednotek délky - přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru

Zvolit jiné jednotky (objem)