Proměna ft (stop) krychlových na decimetry krychlové, ft3 na dm3.

Koeficientem přeměny je 28.3168466092; tedy 1 ft (stopa) krychlový = 28.3168466092 decimetru krychlového. Jinými slovy údaj v ft3 násobíme 28.3168466092 abychom dostali údaj v dm3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 100 ft3 je kolik dm3? nebo změňte ft3 na dm3. Přepočet ft3 na dm3.

Výsledek přeměny:

1 ft3 = 28.31685 dm3

1 ft (stopa) krychlový je 28.31685 decimetru krychlového.


ft3
Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny jednotek délky - přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru

Zvolit jiné jednotky (objem)