Proměna metrů za minutu na kilometry za hodinu, m/min na km/h.

Koeficientem přeměny je 0.06; tedy 1 metr za minutu = 0.06 kilometru za hodinu. Jinými slovy údaj v m/min dělíme 16.666666666667 abychom dostali údaj v km/h. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 90 m/min je kolik km/h? nebo změňte m/min na km/h. Přepočet m/min na km/h.

Výsledek přeměny:

1 m/min = 0.06 km/h

1 metr za minutu je 0.06 kilometru za hodinu.


m/min


Zvolit jiné jednotky (rychlost)